Saltar ao contido

Escola Traspés

A Escola da Asociación Cultural Traspés nace coa intención de difundir a cultura tradicional e de servir como nexo entre o aprendido e a realidade cultural da tradición galega. O xeito innovador desta escola baséase nas novas solucións pedagóxicas e na absoluta contextualización dos contidos curriculares, sempre referidos á realidade tradicional e cultural de Galicia estritamente analizada e debidamente documentada.

O fin da escola é dar a coñecer a cultura galega, empregando todos os medios pedagóxicos ao alcance. Así, sen deixar de empregar a ferramenta didáctica básica da tradición oral, incorpóranse métodos  innovadores de aprendizaxe vinculados ás novas tecnoloxías: redes sociais e plataformas de comunicación para o traballo en equipo, xestión de proxectos online, imaxes, audios e vídeos na internet, etc.

Actualmente impartimo-las seguintes disciplinas:

 • Acordeón Diatónico
 • Artesanía en Coiro
 • Baile Moderno
 • Baile Tradicional Galego
 • Clarinete
 • Costura Tradicional
 • Gaita Galega
 • Guitarra
 • Linguaxe Musical
 • Música Tradicional para nenas e nenos
 • Percusión e Canto Tradicional
 • Percusión Tradicional
 • Saxofón
 • Ukelele
 • Violín Folk

Horarios curso 2023/2024:

Prezos:

Temos unha reducción de 5 € mensuais no prezo da segunda e sucesivas actividades para as persoas que se matriculen en varias aulas e para membros da mesma familia no primeiro grao de consanguinidade (agás na actividade de baile moderno).

Inscricións: