Saltar ao contido

Ludoteca de Verán

Este ano, e por primeira vez na Asociación Cultural Traspés, ofertamos campamentos de verán para nenos e nenas de 6 a 11 anos.

Esta ludoteca terá lugar nos meses de xullo e agosto, de luns a venres en horario de 09:00 a 14:00 h., coa posibilidade de ampliar unha hora matinal (de 08:00 a 09:00) e/ou tamén unha hora de fiameira (de 14:00 a 15:00).

O prezo semanal para socios/as da entidade é de 50 euros, e se a inscrición é polo mes enteiro a cantidade a pagar serán 150 €, en caso de non ser asociado/a os prezos son 60 €/semanais ou 200 €/mensuais. Suplemento de 25 € pola hora matinal ou fiameira.

A monitora e impulsora destas aulas é Sandra Gómez, técnica especialista en Musicoterapia, monitora de Ludotecas e Centros de ocio infantil, auxiliar de Xardín de Infancia, monitora de comedor e transporte escolar e asistiu, ademáis, a cursiños de formación sobre a filosofía Reggio Emilia.